Prawne podstawy działania

Prawo lokalne

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Słodkowie, ustanawianych przez władze lokalne.

Prawo lokalne w BIP Urzędu Gminy Turek